خبرهای سایت

قابل توجه کلیه کاربران سامانه مدیریت دروس

قابل توجه کلیه کاربران سامانه مدیریت دروس

از Admin User در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه کاربران سامانه مدیریت دروس (LMS)

لطفا مشکلات سامانه مدیریت دروس (LMS) را در سامانه پشتیبانی مرکز فاوا دانشگاه مطرح و موضوع را از همان طریق پیگیری نمایید.

(توسط ناصر نياكان ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب یکشنبه، 27 اسفند 1396، 6:22 عصر بوده است)