خبرهای سایت

عکس Admin User
قابل توجه کلیه کاربران سامانه مدیریت دروس
از Admin User در یکشنبه، 27 اسفند 1396، 6:22 عصر
 

قابل توجه کلیه کاربران سامانه مدیریت دروس (LMS)

لطفا مشکلات سامانه مدیریت دروس (LMS) را در سامانه پشتیبانی مرکز کامپیوتر دانشگاه مطرح و موضوع را از همان طریق پیگیری نمایید.